Ιστοσελίδα μαθήματος στο helios.ntua.gr

Για το μάθημα συντηρείται και ιστοσελίδα στο helios.ntua.gr, και μπορείτε να το αναζητήσετε στα μαθήματα της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών.
Η σελίδα δεν είναι ανοικτή και για την πρόσβαση σε αυτή απαιτείται εγγραφή. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία helios.ntua.gr μπορείτε να βρείτε επικοινωνήσετε με το γραφείο αρωγής χρηστών στο 210 772 4433 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση support_helios@mail.ntua.gr