Εισαγωγή

Κεντρικό θέμα 2023:

"Επίδραση έκτακτων καταστάσεων στους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης"

 

Γιατί ένα διασχολικό μάθημα για το περιβάλλον;

 • Γιατί κάθε σχολή που διδάσκει μαθήματα σχεδιασμού, μελέτης και κατασκευής έργων Ανάπτυξης, λιγότερο ή περισσότερο αναπτύσσει και την τεχνογνωσία της για το περιβάλλον, από δική της οπτική γωνία. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η πραγματικότητα απαιτεί πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες, ταυτόχρονα. Πράγμα που συμβαίνει στην παραγωγική διαδικασία με την εμπλοκή πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, όχι όμως και στο Πανεπιστήμιο.
 • Γιατί δεν είναι για το περιβάλλον, ή για την ανάπτυξη, μόνον ή κυρίως. Είναι για τη διαλεκτική τους σχέση και αλληλεπίδραση, για την αντίθεση μεταξύ περιβάλλοντος και ανάπτυξης, αντίθεση καθημερινή, που ο αυριανός μηχανικός θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος να αντιμετωπίσει, προς όφελος προσωπικό και κοινωνικό. Αντίθεση η οποία ωθεί, όχι λίγες φορές, τους μηχανικούς να μετατρέπονται, ‘εξ επαγγέλματος’, σε ‘αυτόματα’ της όποιας ανάπτυξης, και ‘εξ επαγγέλματος’, επίσης, να αντιμετωπίζουν καχύποπτα τα περιβαλλοντικά κινήματα, ή που αποβάλλει την αναγκαία περιβαλλοντική συνείδηση στη σφαίρα των ‘φιλοσοφικών ανησυχιών’, εμποδίζοντας τη μάχιμη παρουσία της στην καθημερινή δραστηριότητα του αυριανού μηχανικού.

Πού στοχεύει το μάθημα;

 • Να αναδείξει στους φοιτητές την πολύπλοκη φύση των σύγχρονων αναπτυξιακών, τεχνολογικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και να τους εξοικειώσει με την αναγκαιότητα της διεπιστημονικότητας και της ολοκληρωμένης προσέγγισης, έρευνας και αντιμετώπισης, ανοίγοντας ρήγματα στην, κατά τεκμήριο, περιορισμένη οπτική γωνία της σχολής τους.
 • Να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με τα πραγματικά διλήμματα που αύριο θα αντιμετωπίσουν, πολλά εκ των οποίων δεν λύνονται αποκλειστικά στο τεχνολογικό πεδίο.
 • Να προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάλυση των προβλημάτων αυτών.
 • Να προσφέρει ένα μαθησιακό περιβάλλον, όπου ο φοιτητής δεν θα ακούσει απλά παρουσιάσεις με εύστοχες παρατηρήσεις, αλλά θα δοκιμάσει να πάρει επαρκώς τεκμηριωμένη θέση.

Πως θα γίνεται το μάθημα;

 • Με κοινό ακροατήριο από όλες τις σχολές και διδάσκοντες από όλες τις σχολές
 • Με δύο εισηγητές ανά αντικείμενο, παρόντες σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος
 • Με περιεχόμενο που θα δίνει, αρχικά, μια θεωρητική εισαγωγή, πάνω στη σχέση ‘περιβάλλοντος – ανάπτυξης’, με έμφαση στην ανάδειξη της ποικιλίας των διαφορετικών προσεγγίσεων και όχι στη μεταφορά μιας δεδομένης κατεύθυνσης. Θα ακολουθεί ένας κύκλος εξοικείωσης με βασικά διαθέσιμα εργαλεία. Τέλος, ο φοιτητής θα βλέπει το σύνολο των γνώσεων αυτών να δουλεύουν στην πράξη μέσα από κατάλληλες μελέτες περίπτωσης.
 • Με συνεχές κέντρισμα της συμμετοχής και της δημιουργικότητας των φοιτητών, μέσω αντιπαραθέσεων σε λίγο πολύ γνωστά περιβαλλοντικά προβλήματα.
 • Για το μάθημα έχει προετοιμασθεί εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς, το οποίο καλύπτει τις βασικές ανάγκες σε μια μεγάλη ποικιλία περιβαλλοντικών θεμάτων και κυρίως αναδεικνύει σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες για την αντιμετώπιση κρίσιμων περιβαλλοντικών προβλημάτων.