Θέματα εξαμήνου

Η αυξανόμενη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών συμβάλλει στην αποδοτική χρήση πόρων και ενέργειας. Στην ΕΕ πολλά προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους δεν εισέρχονται στην ορθή πορεία ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμων πρώτων υλών. Σε μια κυκλική οικονομία, οι δευτερογενείς πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέων προϊόντων. Οι δευτερογενείς πρώτες ύλες αποτελούν ένα μικρό μόνον ποσοστό των υλικών που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ.

Διαθεσιμότητα:
Δεν έχει ανατεθεί

Η αυξανόμενη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών συμβάλλει στην αποδοτική χρήση πόρων και ενέργειας. Στην ΕΕ πολλά προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους δεν εισέρχονται στην ορθή πορεία ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμων πρώτων υλών. Σε μια κυκλική οικονομία, οι δευτερογενείς πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέων προϊόντων. Οι δευτερογενείς πρώτες ύλες αποτελούν ένα μικρό μόνον ποσοστό των υλικών που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ.

Διαθεσιμότητα:
Δεν έχει ανατεθεί

Μία σειρά από βιομηχανικές διεργασίες παράγουν ως παραπροϊόντα υλικά τα οποία μπορεί να έχουν επαυξημένη φυσική ραδιενέργεια (NORM). Η διαχείριση αυτών των υλικών απαιτεί συνήθως τη δέσμευση μεγάλων εκτάσεων εκτάσεις γης ενώ μπορεί να δημιουργεί και σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Μία εναλλακτική διαχείριση των υλικών αυτών είναι στη βιομηχανία οικοδομικών υλικών, ως υποκατάστατα  πρώτων υλών. Είναι αποδεκτή η λύση αυτή, καθώς θα μπορούσε να συνεπάγεται μικρή αύξηση της δόσης του πληθυσμού εξαιτίας των φυσικών ραδιενεργών ισοτόπων που περιέχουν;

Διαθεσιμότητα:
Δεν έχει ανατεθεί

Η κλιματική κρίση αλλά και η πρόσφατη γεωπολιτική ένταση επιβάλλει τη εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Η εγκατασταση και λειτουργία εγκαταστάσεων ΑΠΕ στο χερσαίο και το θαλλάσιο χώρο αποτελει μια διέξοδο. Στο πλαίσιο της εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο πλαίσιο χρήσεων γης στη Ελληνική Επικράτεια οι σπουδαστές καλούνται να εξετάσουν τις προοπτικές και τα οφέλη αλλά και τις αδυναμίες και τα προβληματα απο την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ εντός προστατευόμενων περιοχών.

Διαθεσιμότητα:
Δεν έχει ανατεθεί

Η κρίση στην Ουκρανία και η εκτόξευση των τιμών ενέργειας έφερε ξανά στο προσκήνιο την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για την πλήρη απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού συστήματος της χώρας μέχρι το 2028), όταν περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες, όπως η Γερμανία, προωθούν την πράσινη ενεργειακή μετάβαση σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Ποια είναι η άποψή σας για το ζήτημα; Ποια είναι τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κόστη και οφέλη της επιλογής αυτής; Υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις που αγνοήθηκαν;

Διαθεσιμότητα:
Δεν έχει ανατεθεί

Υπάρχει η δυνατότητα να κάνουμε καλοκαιρινές διακοπές με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα;

Όλες οι δραστηριότητες του ανθρώπου, συνοδεύονται από εκπομπές CO2. Υπάρχει η δυνατότητα θερινών διακοπών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.

Οι φοιτητές καλούνται να αποτυπώσουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τις δραστηριότητες τους κατά τη διάρκεια μίας 5ημερης θερινής εκδρομής, συγκρίνοντας και δίνοντας παραδείγματα για διακοπές με έντονο αποτύπωμα άνθρακα και με σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.

Θα ληφθούν υπόψη οι μεταφορές, η διατροφή, η διασκέδαση, οι δραστηριότητες και η διαμονή.

Διαθεσιμότητα:
Δεν έχει ανατεθεί

Υπάρχει η δυνατότητα να κάνουμε καλοκαιρινές διακοπές με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα;

Όλες οι δραστηριότητες του ανθρώπου, συνοδεύονται από εκπομπές CO2. Υπάρχει η δυνατότητα θερινών διακοπών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.

Οι φοιτητές καλούνται να αποτυπώσουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τις δραστηριότητες τους κατά τη διάρκεια μίας 5ημερης θερινής εκδρομής, συγκρίνοντας και δίνοντας παραδείγματα για διακοπές με έντονο αποτύπωμα άνθρακα και με σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.

Θα ληφθούν υπόψη οι μεταφορές, η διατροφή, η διασκέδαση, οι δραστηριότητες και η διαμονή.

Διαθεσιμότητα:
Δεν έχει ανατεθεί

Το αίτημα του δικαιώματος στη φύση μεταφράζεται ως απόδραση σε τουριστικούς προορισμούς, φυσικούς παράδεισους, βουνά, και θάλασσες, ή συνδέεται με ποιότητα καθημερινότητας και εύκολη πρόσβαση σε χώρους πρασίνου μέσα στην πόλη. αλλά και έξω από αυτήν. Έχει καταγωγή από τον Henri Lefebvre και το βιβλίο του "Το δικαίωμα στην πόλη" / Le Droit à la Ville, 1968). Προσφάτως έχει διατυπωθεί και η άποψη του δι καιώματος της Φύσης, συνθήκη που έχει κατοχυρωθεί ήδη νομικά από επτά κράτη.

Διαθεσιμότητα:
Δεν έχει ανατεθεί

Οι Ενετοί, όταν εξαπλώνονταν ως Serenìsima Repùblica Vèneta, υποστήριζαν πως είναι πρώτα απ' όλα Βενετσιάνοι και μετά Χριστιανοί (Noi siamo prima veneziani, e poi cristiani). Ως μηχανικοί, λοιπόν, που εργάζεστε για την ανάπτυξη, επιχειρηματολογήστε υπέρ της προτεραιότητας του περιβάλλοντος ή της ανάπτυξης καθεαυτήν. 
Το δίλημμα που τίθεται είναι ανάμεσα στην αξία ή στο κέρδος. Υπό αυτό το πρίσμα συζητήστε:

  1. το κόστος της προσαρμογής του περιβάλλοντος (φυσικού, πολιτισμικού κτλ.) στις απαιτήσεις π.χ. του τουρισμού σε ένα ελληνικό νησί και
  2. τα αξιακά/ηθικά διλήμματα ενός επαγγελματία μηχανικού απέναντι σε αυτές τις απαιτήσεις.

Είστε πρώτα Βενετοί ή Χριστιανοί; 

Διαθεσιμότητα:
Δεν έχει ανατεθεί

Μέσα στο διάστημα των τελευταίων ετών έντονης δραστηριότητας που συνδέεται με την ανάγκη απεξάρτησης από το λιγνίτη και τα ορυκτά καύσιμα παρατηρείται η ραγδαία, και ορισμένες φορές χωρίς φραγμούς εξάπλωση ανεμογεννητριών σε παρθένες περιοχές ή περιοχές χαραγμένες στη συλλογική μνήμη ως πολιτιστική κληρονομιά, και η μετατροπή τους σε βιομηχανικά πάρκα.

Διαθεσιμότητα:
Δεν έχει ανατεθεί

Τα τελευταία χρόνια γίνονται παγκοσμίως πολλά έργα αναβάθμισης των δικτύων οδοφωτισμού με αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών με φωτιστικά LED. Αυτό μειώνει σοβαρά την κατανάλωση ενέργειας, άρα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών ρύπων και στην εξοικονόμηση πόρων. Όμως, το χαμηλό κόστος φωτισμού με LED ωθεί τους διαχειριστές τους σε υπερφωτισμό (η φθήνια τρώει τον παρά) με συνέπεια την αύξηση της φωτεινής ρύπανσης, πέραν όλων των άλλων δυσάρεστων συνεπειών. Οι διαθέσιμες τεχνολογίες LED επιτρέπουν τη μείωση του άσκοπου και ενοχλητικού φωτισμού (light pollution, obtrusive lighting, visual discomfort). Άρα με την ορθολογική μελέτη των δικτύων φωτισμού θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η χαμηλή κατανάλωση των LED και ταυτόχρονα να αποφευχθούν οι δυσάρεστες συνέπειες που βλέπουμε σήμερα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις. Αιτίες είναι η τάση προς υπερβολή, η άγνοια των κανόνων της επιστήμης, η αδιαφορία για το περιβάλλον, ο λαϊκισμός των δημοτικών αρχόντων που θέλουν να εντυπωσιάσουν τους πολίτες, αλλά όμως και το υψηλότερο κόστος των τεχνολογικών λύσεων που θα μπορούσαν να προστατεύσουν το περιβάλλον.

 

Διαθεσιμότητα:
Δεν έχει ανατεθεί

Η κλιματική κρίση και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως οι κυριότερες πιέσεις που δέχονται τα οικοσυστήματα σε νησιωτικές περιοχές. Στο πλαίσιο της εργασίας οι σπουδαστές καλούνται να διευρευνήσουν τις επιπτώσεις της αλλαγής των χρήσεων γης σε νησιωτικές περιοχές σε συνδυασμό με τη μεταβολή των κλιματικών συνθηκών σε αυτές.

Διαθεσιμότητα:
Δεν έχει ανατεθεί

Η Ελλάδα αποφάσισε σε μία άμεση απολιγνιτοποίηση. Παρόλα αυτά παρατηρήθηκε ότι το καλοκαίρι όπου υπήρχε μεγάλη ανάγκη από ηλεκτρική ενέργεια, πολλοί λιγνιτικοί σταθμοί λειτουργησαν. Επίσης τις τελευταίες μέρες, λόγω των αυξήσεων των τιμών της τιμής του Φυσικού αερίου γίνεται συζήτηση για την επιστροφή στο λιγνίτη με ταυτόχρονη μείωση του κόστους CO2.

Διαθεσιμότητα:
Δεν έχει ανατεθεί

Η Ελλάδα αποφάσισε σε μία άμεση απολιγνιτοποίηση. Παρόλα αυτά παρατηρήθηκε ότι το καλοκαίρι όπου υπήρχε μεγάλη ανάγκη από ηλεκτρική ενέργεια, πολλοί λιγνιτικοί σταθμοί λειτουργησαν. Επίσης τις τελευταίες μέρες, λόγω των αυξήσεων των τιμών της τιμής του Φυσικού αερίου γίνεται συζήτηση για την επιστροφή στο λιγνίτη με ταυτόχρονη μείωση του κόστους CO2.

Διαθεσιμότητα:
Δεν έχει ανατεθεί

Τον Οκτώβριο του 2021 έξι φορείς της Πυρηνικής Τεχνολογίας, και συγκεκριμένα οι: Canadian Nuclear Association (CNA), European nuclear trade body Foratom, Japan Atomic Industrial Forum (JAIF), Nuclear Energy Institute (NEI), Nuclear Industry Association (NIA) και World Nuclear Association, εξέδωσαν κοινή έκθεση για τη συμβολή της πυρηνικής τεχνολογίας στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Διαθεσιμότητα:
Δεν έχει ανατεθεί

Μπορούν οι  αρχές και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης να οδηγήσουν τις ανθρώπινες κοινωνίες προς ένα καλύτερο μέλλον ή αποτελούν υψηλές προσδοκίες που καταρέουν λόγω του ουτοπικού και ιδεαλιστικού χαρακτήρα τους; Είναι δυνατή η συνεργασία οργανισμών, θεσμών, κυβερνήσεων, ιδιωτών και πολιτών για την αντιμετώπιση των ανθρώπινων αναγκών και βιώσιμη κατανάλωση φυσικών πόρων και την προστασία περιβάλλοντος;

Διαθεσιμότητα:
Δεν έχει ανατεθεί

Μπορούν οι  αρχές και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης να οδηγήσουν τις ανθρώπινες κοινωνίες προς ένα καλύτερο μέλλον ή αποτελούν υψηλές προσδοκίες που καταρέουν λόγω του ουτοπικού και ιδεαλιστικού χαρακτήρα τους; Είναι δυνατή η συνεργασία οργανισμών, θεσμών, κυβερνήσεων, ιδιωτών και πολιτών για την αντιμετώπιση των ανθρώπινων αναγκών και βιώσιμη κατανάλωση φυσικών πόρων και την προστασία περιβάλλοντος;

Διαθεσιμότητα:
Δεν έχει ανατεθεί

Pages