ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (ΕΜΠ): Νο 8 (2018)

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (ΕΜΠ): Νο 8 (2018) 

Περιβάλλον και Ανάπτυξη:
Δύο έννοιες σε κοινό επιστημονικό μονοπάτι
Ένα καινοτόμο μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών του ΕΜΠ

Συγγραφέας: 
Μαρία Παπαδοπούλου