Βάιος Κώτσιος

Τίτλος: 
Σύντομη περιγραφή: 

O κ. Βάιος Κώτσιος είναι Ερευνητής/Περιβαλλοντολόγος, διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) (2016) στο πεδίο των Επιστημών Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης με μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΜΠ (2009) (Περιβάλλον και Ανάπτυξη) και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2007) (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση). Εξειδικεύεται στα συστήματα επιχειρηματικής ευφυίας, τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, τις μικτές ερευνητικές μεθόδους και την χαρτογράφηση και ανάλυση δεδομένων. Από το 2018 είναι διδάσκων στο μάθημα «Εισαγωγή στις Επιστήμες της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος» της δεύτερης κατεύθυνσης του μεταπτυχιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Ανάπτυξη » του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο οποίο συμμετείχε από το 2009 ως ειδικός επιστήμονας. Από τον Δεκέμβριο του 2017 συμμετείχε ως βασικός ερευνητής και αναλυτής δεδομένων με συστήματα επιχειρηματικής ευφυίας στον Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας. Από τον Δεκέμβριο του 2018 έως και το τέλος του 2020 συμμετείχε ως εθνικός εμπειρογνώμονας στο Διακρατικό Δίκτυο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Απασχόληση. Παράλληλα έχει αναπτύξει συνεργασίες στο πλαίσιο έργων ως ερευνητής και αναλυτής δεδομένων με συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας με φορείς σε υπερεθνικό (UN, WB, ESF), εθνικό (Υπουργεία Εργασίας-Τουρισμού-Υγείας, ΔΥΠΑ, ΕΤΑΔ, ΕΜΠ) και τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας του ΕΜΠ με το οποίο συνεργάζεται από το 2009.