Γιώργος Κάραλης

Τίτλος: 
Σύντομη περιγραφή: 

Ο Γιώργος Κάραλης είναι Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (1997, PhD 2008, Post Doc 2015). Από το 1998 μέχρι σήμερα, εργάζεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως ερευνητής στον Τομέα Ρευστών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο πεδίο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα στην Αιολική Ενέργεια. Η διδακτορική του διατριβή εντοπίζεται στη μεγιστοποίηση της διείσδυσης της αιολικής ενέργειας σε αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα με χρήση υβριδικών συστημάτων (αντλησιοταμίευση). Επίσης, έχει μελετήσει την μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ σε μικρότερα και μεγαλύτερα ηλεκτρικά συστήματα, με έμφαση στην περικοπή αιολικής ενέργειας, παροχή εγγυημένης ισχύος, επίδραση της γεωγραφικής διασποράς των αιολικών στα παραπάνω κλπ.  Έχει εργαστεί σε πολλά ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει συμμετάσχει σε ημερίδες και συνέδρια. Έχει περισσότερες από 40 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Προσφέρει επικουρικό διδακτικό έργο τα τελευταία 20 χρόνια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στα μαθήματα «Αιολική ενέργεια», «Αεροδυναμική», «Υδροηλεκτρική Ενέργεια» και «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» στην Σχολή των Μηχανολόγων Μηχανικών. Παράλληλα, διδάσκει και συντονίζει τα μεταπτυχιακά προγράμματα της EUREC (Ευρώπη) και του ICARE (Κίνα).