Διακάκης Μιχάλης

Τίτλος: 
Σύντομη περιγραφή: 
Ο Δρ Διακάκης έχει διδακτορικό από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με εξειδίκευση στην εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου, ενώ είναι πτυχιούχος Γεωλογίας και κάτοχος μεταπτυχιακού (MSc) Μηχανικού Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο του Cardiff στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει μακρά ερευνητική εμπειρία στην εκτίμηση υδρομετεωρολογικων κινδύνων και σε καταστροφικά φαινόμενα με περισσότερες από 21 δημοσιεύσεις σε περιοδικά του SCΙ και 40 σε διεθνή συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων με κριτές, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα ως συνεργάτης ιδρυμάτων όπως το ΕΚΠΑ, το ΕΜΠ, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Τράπεζα της Ελλάδας και άλλα. Διαθέτει περισσότερο από 4 ακαδημαϊκά έτη αυτοτελή διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα ΑΕΙ.