Ζαφείρης Χρήστος

Σύντομη περιγραφή: 

Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου, Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ
Μέλος Γεωτεχνικό Επιμελητήριο (ΓEOTEE) AM : 1-14224

 • Ελληνικός Σύνδεσμος βιοαερίου( HELBIO)
 • Ελληνικό Φόρουμ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ELFORES)
 • Ελληνική Εταιρεία Βιομάζας (HΕLLAΒΙΟΜ)
 • Ελληνική Εταιρεία Συμπαραγωγής (HACHP)
 • Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 • Επίτιμο μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ) 

Τριάντα χρόνια εμπειρίας σε μια σειρά από δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης  που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την υποστήριξη και εκτέλεση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευναςγια τη βιομάζα/βιοαέριο  και τα οργανικά υπο-προϊόντα, τεχνική και στρατηγική στήριξη για τον ενεργειακό σχεδιασμό σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και υποστήριξη για την παραγωγή έργων βιοαερίου

Τεχνικός υπεύθυνοςσε μια σειρά από εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΑΠΕ στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Ελληνικού Επιχειρησιακού Προγράμματοςγια την Ενέργεια (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΙΙ για την Ελλάδα 1994-1999). 
Συμμετοχή σε 27 Ανταγωνιστικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΕΕ  όπως ALTENER, JOULE, PACTE, THERMIE, SYNERGY, RECITE. 
Συντονιστής του προγράμματος IntelligentEnergyEurope«Greekbiogas» και επιστημονικός υπεύθυνος σε 11 έργα της ΕΕ όπως  «Bioexell», «Probiogas» και «Redubar» του ίδιου προγράμματος. 
Διεξαγωγή ελέγχου και των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών εξοπλισμού σταθμών Βιομάζας/Βιοαερίου (άδεια λειτουργίας σταθμών), Βάση της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν.3468/06

 • Εκπόνηση 48 μελετών ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας/βιοαερίου
 • 16 άρθρα σε  διεθνή συνέδρια 
 • 6 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια 
 • 30 παρουσιάσεις σε ημερίδες από το 2014

Διδακτική εμπειρία σε θέματα βιομάζας, χωροταξικού σχεδιασμού,  περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας και αειφόρου ανάπτυξης, ως:

 • Εκπαιδευτής (Αρ. Μητρώου: 403709 στο Υπουργείο Εργασίας)
 • Εκπαιδευτής (Αρ. Μητρώου: 2691/21/02/2003 στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης)
 • Εκπαιδευτής (Αρ. Μητρώου: 31080 στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού δυναμικού, ΟΑΕΔ)