Ιωάννης Καμπούρης

Τίτλος: 
Σύντομη περιγραφή: 

Ο Δρ Καμπούρης, πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της SEleNe CC,  είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και κατέχει διδακτορικό πτυχίο Μηχανικού, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από το 1991 έως το 2001 εργάστηκε στην ΔΕΗ στο Τμήμα Μελετών Συστήματος. Τον Φεβρουάριο του 2012 εντάχθηκε στον ΑΔΜΗΕ όπου εργάστηκε έως τον Μάιο του 2015, ως Διευθυντής του γραφείου του Διευθύνοντος Συμβούλου. Από τον Μάιο του 2015 έως τον Φεβρουάριο του 2017 χρημάτισε Διευθυντής Σχεδιασμού Συστήματος Μεταφοράς, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2017 έως και τον Ιούνιο του 2017 ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ. Από τον Ιούνιο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2020 υπήρξε μέλος του Δ.Σ του Ανεξάρτητου Διαχειριστή, ενώ διατελεί Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ. Ο Δρ. Καμπούρης, είναι, παράλληλα, μέλος των ΟΕ για την εκπόνηση του Δεκαετούς προγράμματος Ανάπτυξης του ENTSO-E (TYNDP) και της ΟΕ για τις λεωφόρους ηλεκτρισμού (e-Highways) του ENTSO-E, καθώς και Συντονιστής της Περιφερειακής Ομάδας για το πρόγραμμα ανάπτυξης της Ν.Α. Ευρώπης (Regional Group Continental South East). Παράλληλα, είναι Πρόεδρος στην ελληνική επιτροπή της διεθνούς επιστημονικής οργάνωσης CIGRE.