Κουρκούμπας Δημήτριος

Τίτλος: 
Σύντομη περιγραφή: 

Ο Δημήτρης Κουρκούμπας σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείo, όπου  και απέκτησε τον μεταπτυχιακό του τίτλο στη Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας. Είναι ερευνητής μηχανικός στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) από το 2011. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας καθώς επίσης έχει εκπονήσει μελέτες για τη βιομηχανία και ιδιωτικούς φορείς. Κύριο αντικείμενο στο ερευνητικό του πεδίο αποτελεί η ολιστική διερεύνηση συστημάτων κυκλικής οικονομίας υπό το πλαίσιο της ανάλυσης του κύκλου ζωής. Κύριοι τομείς του ερευνητικού του αντικειμένου είναι η διαχείριση και αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων και συγκεκριμένα βιομάζας και αποβλήτων, η εφαρμογή έξυπνων δικτύων και συστημάτων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, η αποκατάσταση οικοσυστημάτων και η διερεύνηση τεχνολογιών σε βιοδιυλιστήρια. Επί του παρόντος συντονίζει δράσεις σε θέματα κυκλικής οικονομίας με έμφαση την ανάλυση κύκλου ζωής σε έργα HZ2020 και LIFE. Το ερευνητικό του έργου έχει δημοσιευθεί, ενώ παράλληλα είναι και κριτής σε επιστημονικά περιοδικά, όπως το «RenewableEnergy», «HydrogenEnergy», «Renewable& SustainableEnergyReviews», «ΑppliedEnergy», «WasteandBiomassValorization», «Fuel» κ.α