Κυρκίτσος Φίλιππος

Τίτλος: 
Σύντομη περιγραφή: 

Δρ. Περιβαλλοντολόγος (Φυσικός, MSc Μετεωρολογίας, Μεταπτυχιακό στο Περιβάλλον, PhD στην Περιβαλλοντική Μηχανική, Post-Doc στην Περιβαλλοντική Μηχανική, Μεταπτυχιακό στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Μετεκπαίδευση ως Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών).

Εκπαιδευτής σε περιβαλλοντικά προγράμματα κατάρτισης ανέργων από το 1986-σήμερα, Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης από το 2006-σήμερα, Περιβαλλοντολόγος μελετητής και Σύμβουλος Περιβάλλοντος από το 1983-σήμερα. Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της ΜΚΟ Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωση (ΟΕΑ), Εκδότης του περιοδικού ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ από το 1995-2011 και υπεύθυνος έκδοσης του Compost & Recycling Newsletter από το 2011 έως σήμερα.

Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής ή επιστημονικός υπεύθυνος σε δεκάδες ερευνητικά ή μελετητικά προγράμματα με διάφορα αντικείμενα σχετικά με το περιβάλλον με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής: α) Διαχείριση αποβλήτων, β) Ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, γ) Προγράμματα πρόληψης & μηδενικής παραγωγής αποβλήτων, δ) Ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, ε) Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, στ) Εφαρμογής συστημάτων Pay As You Throw, ζ) Πράσινες Προμήθειες, η) Περιβαλλοντικής ενημέρωσης & εκπαίδευσης, θ) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ι) Τεχνοοικονομικές μελέτες περιβαλλοντικών επενδύσεων κ.α..

  • Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης
  • Μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)
  • Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για τους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς στα πλαστικά.
  • Μέλος σε κατά καιρούς νομοπαρασκευαστικές επιτροπές
  • Μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης (ΣΕΚ)