Μοιρασγεντής Σεβαστιανός

Τίτλος: 
email: 
Σύντομη περιγραφή: 

Ο Δρ. Σεβαστιανός Μοιρασγεντής, είναι Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με αντικείμενο τις πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Είναι Χημικός Μηχανικός (ΕΜΠ), κάτοχος PhD στο πεδίο Ενέργεια - Περιβάλλον - Οικονομία. Έχει εργασθεί για περισσότερα από 25 χρόνια σε θέματα ενέργειας, κλιματικής αλλαγής και οικονομίας, εστιάζοντας στις περίπλοκες συνδέσεις και αλληλεπιδράσεις τους. Βασικά πεδία ενασχόλησής του είναι η προσομοίωση ενεργειακών συστημάτων, τα οικονομικά της κλιματικής αλλαγής, η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η αξιολόγηση τεχνολογιών ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας και η ποσοτικοποίηση των ευρύτερων ωφελειών τους για την κοινωνία και το περιβάλλον, η οικονομική αποτίμηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών αγαθών, κλπ.  Διετέλεσε κύριος συγγραφέας (Lead Author) της 4ης, 5ης, και 6ης Έκθεσης Αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), καθώς επίσης και της έκθεσης Global Energy Assessment.