Νικολάου Δημήτριος-Παναγιώτης

Σύντομη περιγραφή: 

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π., με εξειδίκευση στην τεχνολογία φωτισμού και των εφαρμογών πόλεων, με νέες τεχνολογίες και καινοτόμα συστήματα. Τεχνικός υπεύθυνος της ILS Lighting & City Applications. Υποψήφιος Διδάκτωρ του Εργαστηρίου Φωτοτεχνίας Ε.Μ.Π. με εμπειρία σε μελέτες οδοφωτισμού, ευφυών συστημάτων οδοφωτισμού με εφαρμογές IoT, φωτομετρήσεις φωτιστικών σωμάτων πάσης φύσεως, χρωματομετρία και φασματομετρία.