Παντελίδης Γιώργος

email: 
Σύντομη περιγραφή: 

Ο Γιώργος Παντελίδης είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) από το University of London, Imperial College στο τομέα Advanced Mechanical Engineering. Κατέχει την πιστοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Διαχειριστή (EUREM). Στη ΖΕΒ είναι επικεφαλής μελετών και προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Έχει απασχοληθεί στο τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με 20+ εμπειρία, τόσο στο χώρο της μελέτης όσο και της κατασκευής. Παράλληλα έχει πάνω από 1.000 ώρες διδασκαλίας σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και είναι συγγραφέας του βιβλίου «Νέος οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων». Είναι μέλος της επιτροπής για την αναθεώρηση των Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ του 2017 για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Έχει διατελέσει πρόεδρος για την περίοδο 2019-2020 και αντιπρόεδρος για την περίοδο 2020-2021 του ελληνικού παραρτήματος της ASHRAE και είναι Regional Vice Chair (RVC) του Government Affairs Committee του Region XIV της ASHRAE για την περίοδο 2020-2023. Είναι ενεργειακός ελεγκτής Γ’ τάξης (ΑΜ 1006) και ενεργειακός επιθεωρητής Γ’ τάξης (ΑΜ 4237).