Παπαθεοδώρου Ηλίας

Σύντομη περιγραφή: 

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου δραστηριοποιείται στον κλάδο των καινοτόμων θεραπειών με έμφαση ογκολογικά και αυτοάνοσα νοσήματα. Τα τελευταία χρόνια εστιάζει στις σπάνιες ασθένειες.

΄Εχει περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Ως Διευθύνων Σύμβουλος ιδιωτικών και εισηγμένων εταιριών έχει συντονίσει πρωτοποριακές έρευνες για νέες θεραπείες, διεθνείς κλινικές δοκιμές, χρηματοδοτήσεις εταιριών στον τομέα της υγείας, την ανάπτυξη νέων θεραπειών και διαπραγματεύσεις σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία. 

Έχει σπουδάσει στις ΗΠΑ, είναι συχνός ομιλητής σε διεθνή συνέδρια βιοτεχνολογίας ενώ έχει διατελέσει και κριτής για προγράμματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε. 

Το 2020 εξελέγει Συνεκπρόσωπος των Οικολόγων Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα ενώ από τον Δεκέμβριο 2021 είναι Οργανωτικός Γραμματέας των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ.