Προσαρμογή της Ελλάδας στην Κλιματική Αλλαγή. Αντιπαραβολή με άλλες χώρες

Σύντομη Περιγραφή: 

Τομείς προτεραιότητας - Γεωγραφικές περιοχές προτεραιότητας