Πρόγραμμα Εαρινού Eξαμήνου 2017

Κεντρικό Θέμα: 

Κυκλική Οικονομία

Περιγραφή: 
Το μέχρι σήμερα μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στην εντατική χρήση των υφιστάμενων πόρων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι μακροχρόνιες συνέπειες χρήσης τους βρίσκεται πλέον σε αμφισβήτηση. Η προσαρμογή του σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα μεγιστοποιεί την απόδοση των χρησιμοποιούμενων πόρων και θα μειώνει ταυτόχρονα τις απώλειες κατά τη χρήση τους αποτελεί ίσως τη λύση για ένα καλύτερο αύριο του πλανήτη. Στις μέρες μας πλέον, η έννοια της «Κυκλικής Οικονομίας» όλο και περισσότερο κερδίζει έδαφος με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης των περιορισμένων φυσικών πόρων και ταυτόχρονα την αξιοποίηση των αποβλήτων με στόχο την επαναχρησιμοποίησή τους. 
Στο φετινό πρόγραμμα των διαλέξεων/αντιπαραθέσεων θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με την επανάχρηση και μετασκευή του χώρου και των υλικών, τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, τη χρήση βιομάζας καθώς και θέματα περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης.
Ημερολόγιο πρόγραμμα: 

 

Ημερομηνία Περιεχόμενο Στόχοι Διδάσκοντες
1 01-03-2017

Εισαγωγή στο Περιεχόμενο του Μαθήματος Περιβάλλον & Ανάπτυξη:
Μια αντίθεση «εν τοις όροις»;

Ο Μηχανικός ανάμεσα σε κρίσιμα διλήμματα

Ηθική και ρόλος του Μηχανικού στην αντίθεση

Δ. Καλιαμπάκος ΣΜΜΜ
Κ. Χατζημπίρος ΣΠΜ

2 08-03-2017

Αειφόρος/βιώσιμη ή αξιοβίωτη/ολοκληρωμένη ανάπτυξη;  Ιδεολογία και περιβαλλοντική πολιτική

Αντιπαράθεση απόψεων

Δ. Ρόκος ΣΑΤΜ
Κ. Χατζημπίρος ΣΠΜ

3 15-03-2017

Βιομάζα: Πρόκληση ή Απειλή

Αντιπαράθεση απόψεων

Μ. Χρήστου (ΚΑΠΕ)
Θ. Αρβανίτης (Βιοκαλλιεργητής)
Δ. Μέλισσας (ΣΑΜ)

4 22-03-2017

ΜΠΕ: Αναπτυξιακή ή όχι διαδικασία;

Αντιπαράθεση απόψεων 
Case studies

Β. Τσουκαλά (ΣΠΜ) 
Μ. Παπαδοπούλου (ΣΑΤΜ)
Δ. Μέλισσας (ΣΑΜ)

5 29-03-2017

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Ανακύκλωση ή Καύση

Αντιπαράθεση απόψεων

Σ. Καρέλλας/Λοϊζίδου
Φ. Κυρκίτσος (ΜΚΟ)
Ρ. Χαριτοπούλου (ΕΝΟΑΝ)

6 05-04-2017

Χώρος + Υλικά: μεταβολισμός –μετασκευή – επανάχρηση

Αντιπαράθεση απόψεων

Ε. Αλεξάνδρου (ΣΑΜ)  
Ν. Αναστασόπουλος (ΣΑΜ)
Λ. Μάντζιου (ΣΑΜ) 
Φ. Μπουγατιώτη (ΣΑΜ)

7 26-04-2017

Εξόρυξη αποβλήτων: μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος για τη διαχείριση ΑΣΑ στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας;

Αντιπαράθεση απόψεων

Ν. Σελλάς,  (ΕΠΕΜ) 
Δ. Δαμίγος, ΣΜΜΜ

8 03-05-2017

Φ/Β vs. Πράσινα Δώματα

Αντιπαράθεση απόψεων

Λ. Λαλιώτης (ΣΠΕΦ)
Τοπαλής (ΣΗΜΜΥ)
Ε. Μάντζιου (ΣΑΜ)

9 10-05-2017 Η στρατηγική της Ενέργειας Στρογγυλό τραπέζι

Σ. Λουμάκης (ΣΠΕΦ)
Α. Μπούρα (ΥΠΕΞ)
Μ. Ασλάνογλου (ΣΗΜΜΥ)

10 17-05-2017 Φοιτητικές εκλογές
11 24-05-2017 Συζήτηση με αφορμή την προβολή της ταινίας «Demain» - ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Σίνα 31, Αθήνα)
12 31-05-2017 Περιβαλλοντική Διαχείριση στο ΕΜΠ Στρογγυλό τραπέζι

Α. Παπαγιάννης (ΣΕΜΦΕ)
Γ. Ραυτόπουλος (ΜΜΜ)