Σαραφιανός Δημήτριος

Σύντομη περιγραφή: 

Διπλωματούχος Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός Π.Σ.Π.Π.

  • Επικεφαλής στο Τμήμα Κατασκευών  Data Centers της  Cosmote & Ενεργειακός επιθεωρητής 
  • Συμμετοχή στην ομάδα του ΕΜΠ για τις προσομοιώσεις και την ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης  Cost Οptimal
  • Συντονιστής της ομάδας εργασίας του ΤΕΕ για την αναθεώρηση της ΤΟΤΕΕ 20701 -1, και  
  • Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας του ΤΕΕ για τις προτάσεις αναθεώρησης του ΚΕΝΑΚ και τις συναφούς κείμενης νομοθεσίας και της αναθεώρησης του λογισμικού ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ