Στούμπος Αθανάσιος

Τίτλος: 
Σύντομη περιγραφή: 

Διευθυντής Ερευνών, διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κάτοχος MSc (Ρευστοδυναμική) και διδακτορικού τίτλου στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες από το Von Karman Institute for Fluid Dynamics, Univ. Libre de Bruxelles, Belgium. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε τεχνολογίες υδρογόνου και είναι Εθνικός Εκπρόσωπος της χώρας στο Joint Undertaking for Fuel Cells and Hydrogen (FCH JU) της ΕΕ.

Είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ερευνών καθώς και Διευθυντής του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Ερευνών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Ο Δρ. Α. Στούμπος έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα, καθώς και σε σειρά από διεθνείς συνεργατικές δράσεις στις ΗΠΑ και το Βέλγιο. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 180 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και 24 κεφάλαια σε βιβλία / συλλογικές εκδόσεις, καθώς και 250 εργασίες σε διεθνή και εθνικά συνέδρια (> 4850 αναφορές, h=34, πηγή Scopus).