Χρήστου Μυρσίνη

Τηλέφωνο: 
210 6603394
Γραφείο: 
ΚΑΠΕ, 19ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι
Σύντομη περιγραφή: 
Γεωπόνος, με MSc στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό πόλεων και κτιρίων. Εργάζεται στο ΚΑΠΕ, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Βιομάζας, και έχει άνω των είκοσι ετών εμπειρία σε μια σειρά από δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης,  που σχετίζονται με το δυναμικό βιομάζας, την έρευνα και την αξιολόγηση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας διαφόρων ενεργειακών καλλιεργειών, καθώς και τη τεχνική αξιολόγηση ολοκληρωμένων αλυσίδων βιοενέργειας. Πρόσφατα ασχολείται με την έρευνα καταλληλότητας ενός φάσματος ενεργειακών καλλιεργειών για μια σειρά βιομηχανικών και ενεργειακών προϊόντων.