Χώρος + Υλικά: μεταβολισμός –μετασκευή – επανάχρηση