Ωκεανοί - Θαλάσιο Οικοσύστημα

Σύντομη Περιγραφή: 

Πολιτική μείωσης ΑΕΘ από πλοία, Αντιμετώπιση θαλάσιας ρύπανσης, υπερθέρμανσης ωκεανών