Πίνακας Θεμάτων Εξαμήνου

Θεμα Επιβλεπων Διαθεσιμότητα
Satellite Earth observation data. Θετική ή αρνητική η συμβολή τους στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη; Δεν έχει ανατεθεί
UAVs. Θετική ή αρνητική η συμβολή τους στην παρακολούθηση και αξιοποίηση του γήινου φυσικο-οικονομικού περιβάλλονος; Δεν έχει ανατεθεί
Αγορά Δευτερογενών Πρώτων Υλών στην ΕΕ: Ενίσχυση - Εμπόδια - Προοπτικές Δεν έχει ανατεθεί
Αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχανικών διεργασιών με επαυξημένη φυσική ραδιενέργεια (NORM) Δεν έχει ανατεθεί
ΑΠΕ σε προστατευόμενες περιοχές Δεν έχει ανατεθεί
Απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού συστήματος της χώρας: υπέρ ή κατά; Δεν έχει ανατεθεί
Διακοπές μηδενικού αποτυπώματος Άνθρακα. Είναι εφικτές οι «Πράσινες Θερινές Διακοπές»; Δεν έχει ανατεθεί
Δικαίωμα στη φύση ή Δικαίωμα της Φύσης Δεν έχει ανατεθεί
Είστε υπέρ της προτεραιότητας του περιβάλλοντος ή της ανάπτυξης καθεαυτήν Δεν έχει ανατεθεί
Ενεργειακή αυτονομία ή βιοποικιλότητα Δεν έχει ανατεθεί
Η αντικατάσταση των φωτιστικών οδοφωτισμού με LED είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά επωφελής; Δεν έχει ανατεθεί
Η επίδραση της ανθρωπογενούς δραστηριότητας vs. κλιματικής κρίσης στα νησιωτικά οικοσυστήματα Δεν έχει ανατεθεί
Η επιστροφή στο Λιγνίτη. Θα λύσει το ενεργειακό πρόβλημα ή θα δημιουργήσει μία περιβαλλοντική βόμβα; Δεν έχει ανατεθεί
Η συμβολή της Πυρηνικής Τεχνολογίας στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs). Δεν έχει ανατεθεί
Κριτική προσέγγιση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης Δεν έχει ανατεθεί
Ο αέρας που αναπνέουμε. Λιγνίτη, φυσικό αέριο ή πράσινη ενέργεια; Οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικες επιπτώσεις Έχει ανατεθεί
Οι Νέες Τεχνολογίες «σύμμαχος» για την Βιώσιμη Ανάπτυξη Δεν έχει ανατεθεί
Οικονομική Ανάπτυξη και Βιώσιμη Ανάπτυξη Δεν έχει ανατεθεί
Παραγωγή "καθαρής" ενέργειας: Πυρηνική σχάση ή χρήση υδρογόνου; Δεν έχει ανατεθεί
Ταξονομία- Taxonomy. Τι είναι και σε τί προσβλέπει; Θα βοηθήσει περιβαλλοντικά την Ευρώπη; Δεν έχει ανατεθεί

Pages