Παλαιότερα Θέματα

It is scientific evidence that greenhouse gas emissions from merchant ships constitute a considerable percentage of percentage of the worldwide pollution. Nuclear propulsion is a proposal to “clean ship propulsion”. Nevertheless, Nuclear Energy is implicated for environmental encumbrance though it is a cheap and available energy source. The scientific question is whether we have to maintain and further increase the use of nuclear energy or to decrease and even stop it.

Ομάδα Εκπόνησης:
Ακαδημαϊκό έτος:
2015-16
Ομάδα Εκπόνησης:
Ακαδημαϊκό έτος:
2015-16
Ομάδα Εκπόνησης:
Ακαδημαϊκό έτος:
2015-16

The potential development of a coastal area can be mainly focused on aquaculture, tourism, or energy production sector. The impact assessment of climate change in coastal regions and their possible adaptation require multi-dimensional and long-term analysis of the different growth prospects considering their natural and anthropogenic environment.

Ομάδα Εκπόνησης:
Ακαδημαϊκό έτος:
2015-16

City, the everyday and climate change: Urban characteristics and activities contributing to climate change

Ομάδα Εκπόνησης:
Ακαδημαϊκό έτος:
2015-16
Ομάδα Εκπόνησης:
Ακαδημαϊκό έτος:
2015-16