Εκπαιδευτικό Υλικό

Εποπτικό υλικό παρουσιάσεων και εκπαιδευτικό υλικό

Το ηλεκτρονικό υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμο μέσω του συστήματος Helios.

Υπόδειγμα φοιτητικών εργασιών

  • Αρχείο τεχνικών προδιαγραφών συγγραφής (Template document) .doc
  • Υπόδειγμα εργασίας ακαδημαϊκού έτους 2015-16 PDF