Θεματολογία προγραμμάτων σπουδών

Κάθε χρονιά, επιλέγεται ένα κεντρικό θέμα/αντικείμενο με βάση το οποίο διαμορφώνονται οι διαλέξεις/αντιπαραθέσεις κάθε εβδομάδα με διαφορετικούς ομιλητές κάθε φορά. Σε κάθε διάλεξη/αντιπαράθεση συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ αλλά και προσκεκλημένοι ομιλητές από άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, ιδιώτες μελετητές αλλά και μέλη ΜΚΟ.

Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2018

Ο πληθυσμός του πλανήτη μας αυξάνεται με εκθετικό ρυθμό κάθε χρόνο με αποτέλεσμα οι "πιέσεις" στο περιβάλλον να αυξάνονται συνεχώς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι μεγαλουπόλεις που εξακολουθούν (κυρίως στα αναπτυσσόμενα κράτη) να συγκεντρώνουν τεράστιους αριθμούς νέων κατοίκων.

Undefined

Πρόγραμμα Εαρινού Eξαμήνου 2017

Το μέχρι σήμερα μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στην εντατική χρήση των υφιστάμενων πόρων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι μακροχρόνιες συνέπειες χρήσης τους βρίσκεται πλέον σε αμφισβήτηση. Η προσαρμογή του σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα μεγιστοποιεί την απόδοση των χρησιμοποιούμενων πόρων και θα μειώνει ταυτόχρονα τις απώλειες κατά τη χρήση τους αποτελεί ίσως τη λύση για ένα καλύτερο αύριο του πλανήτη.
Greek