Εισαγωγή

 

Γιατί ένα καινούργιο μάθημα για το περιβάλλον;

  • Γιατί κάθε σχολή που διδάσκει μαθήματα σχεδιασμού, μελέτης και κατασκευής έργων Ανάπτυξης, λιγότερο ή περισσότερο αναπτύσσει και την τεχνογνωσία της για το περιβάλλον, από δική της οπτική γωνία. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η πραγματικότητα απαιτεί πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες, ταυτόχρονα. Πράγμα που συμβαίνει στην παραγωγική διαδικασία με την εμπλοκή πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, όχι όμως και στο Πανεπιστήμιο.
  • Γιατί δεν είναι για το περιβάλλον, ή για την ανάπτυξη, μόνον ή κυρίως. Είναι για τη διαλεκτική τους σχέση και αλληλεπίδραση, για την αντίθεση μεταξύ περιβάλλοντος και ανάπτυξης, αντίθεση καθημερινή,
Greek