Θεολόγου Κ.

Είστε υπέρ της προτεραιότητας του περιβάλλοντος ή της ανάπτυξης καθεαυτήν

Οι Ενετοί, όταν εξαπλώνονταν ως Serenìsima Repùblica Vèneta, υποστήριζαν πως είναι πρώτα απ' όλα Βενετσιάνοι και μετά Χριστιανοί (Noi siamo prima veneziani, e poi cristiani). Ως μηχανικοί, λοιπόν, που εργάζεστε για την ανάπτυξη, επιχειρηματολογήστε υπέρ της προτεραιότητας του περιβάλλοντος ή της ανάπτυξης καθεαυτήν. 
Το δίλημμα που τίθεται είναι ανάμεσα στην αξία ή στο κέρδος. Υπό αυτό το πρίσμα συζητήστε:

Undefined

Θέματα εργασίας από περιοχές της Ιστορίας του Οικολογικού Κινήματος, της Συλλογικής Μνήμης, της Τεχνολογίας κτλ

Ο επιβλέπον θα συζητήσει και θα διαμορφώσει μαζί με τον/ην ενδιαφερόμενο/η φοιτητή/τρια θέμα/τα εργασίας από περιοχές

  • της Ιστορίας του Οικολογικού Κινήματος,
  • της Συλλογικής Μνήμης,
  • της Τεχνολογίας κτλ.

μέσα από τις οποίες θα ιχνηλατείται εν μέρει η σταδιακή συνειδητοποίηση της σημασίας του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης στον τρόπο παραγωγής κτλ. για την Κοινωνία και τον Πολιτισμό μας.

Greek