Θέματα εργασίας από περιοχές της Ιστορίας του Οικολογικού Κινήματος, της Συλλογικής Μνήμης, της Τεχνολογίας κτλ

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Ο επιβλέπον θα συζητήσει και θα διαμορφώσει μαζί με τον/ην ενδιαφερόμενο/η φοιτητή/τρια θέμα/τα εργασίας από περιοχές

  • της Ιστορίας του Οικολογικού Κινήματος,
  • της Συλλογικής Μνήμης,
  • της Τεχνολογίας κτλ.

μέσα από τις οποίες θα ιχνηλατείται εν μέρει η σταδιακή συνειδητοποίηση της σημασίας του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης στον τρόπο παραγωγής κτλ. για την Κοινωνία και τον Πολιτισμό μας.

Γενικές πληροφορίες: 

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται το βιβλίο Silent Spring της Rachel Carson (Σεπτέμβριος 1962), η εισαγωγή του όρου «βιόσφαιρα» από τον Eduard Suess (1831-1914) και τον Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863-1945), η ανάδυση της «πολιτικής οικολογίας», η σχέση των μεταϋλιστικών αξιών με τα κοινωνικά κινήματα, συνταρακτικές φωτογραφίες ατυχημάτων περιβαλλοντικής ρύπανσης, το ελληνικό οικολογικό κίνημα, το φαινόμενο που ο επιβλέπων έχει ονομάσει ως ιδιώδημο, το φαινόμενο fast fashion, η πράσινη οικονομία, η πράσινη συμφωνία και άλλα βεβαίως πεδία ενδιαφέροντος για έρευνα ή μελέτη, στα οποία θα εστιάσουν οι ενδιαφερόμενοι/ες και θα τα εμπλουτίσουν με τη δική τους γόνιμη περιέργεια και πρωτοτυπία.

Επίβλεψη: 
Σχολή: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στην ομάδα εργασίας