Καραθανάση Β.

Μελέτη της κλιματικής αλλαγής με χρήση του κανονικοποιημένου δείκτη βλάστησης NDVI.

Το θέμα περιλαμβάνει την εφαρμογή του δείκτη βλάστησης NDVI σε απεικονίσεις Landstat γαι την περίοδο 1990-σήμερα και συσχέτιση των τιμών του με τις τιμές  βροχόπτωσης και θερμοκρασίας.  Η περιοχή μελέτης θα είναι αγροτική περιοχή της Ελλάδας.

Greek