Μελέτη της κλιματικής αλλαγής με χρήση του κανονικοποιημένου δείκτη βλάστησης NDVI.

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Το θέμα περιλαμβάνει την εφαρμογή του δείκτη βλάστησης NDVI σε απεικονίσεις Landstat γαι την περίοδο 1990-σήμερα και συσχέτιση των τιμών του με τις τιμές  βροχόπτωσης και θερμοκρασίας.  Η περιοχή μελέτης θα είναι αγροτική περιοχή της Ελλάδας.

Θεματική Ενότητα: 
Επίβλεψη: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
Ομάδα Εκπόνησης: 
  • Ελένη Σταθοπούλου (ΣΕΜΦΕ)
  • Ευθυμία Καλογεράκι (ΠΜ)
  • Άγγελος Μαλανδράκης (ΣΕΜΦΕ)