Έναρξη μαθημάτων Ακ. Έτους 2022-23

Οι διαλέξεις ξεκινούν την Τετάρτη 1 Mαρτίου 2023 (15:00 – 18:00) στο Κτίριο ΒΕΗ, ΑΜΦ Β2, ΣΑΤΜ.