ΑΠΕ σε προστατευόμενες περιοχές

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Η κλιματική κρίση αλλά και η πρόσφατη γεωπολιτική ένταση επιβάλλει τη εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Η εγκατασταση και λειτουργία εγκαταστάσεων ΑΠΕ στο χερσαίο και το θαλλάσιο χώρο αποτελει μια διέξοδο. Στο πλαίσιο της εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο πλαίσιο χρήσεων γης στη Ελληνική Επικράτεια οι σπουδαστές καλούνται να εξετάσουν τις προοπτικές και τα οφέλη αλλά και τις αδυναμίες και τα προβληματα απο την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ εντός προστατευόμενων περιοχών.

Επίβλεψη: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Δεν έχει ανατεθεί