ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Κ. ΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟΥ

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΑ ΕΘΝΗ, εκδόσεις Λιβάνη, Τιμή (με έκπτωση) 13 Ευρώ

Έκδοση πρωτότυπη:

ROBINSON JAMES, ACEMOGLOU DARON 2012

Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty

Συγγραφέας: 
ROBINSON JAMES, ACEMOGLOU DARO