Γεωργακίλας Αλέξανδρος

Τίτλος: 
Σχολή: 
Τηλέφωνο: 
210 772 4453
Γραφείο: 
Κτ. Φυσικής 123
Σύντομη περιγραφή: 

Ο Αλέξανδρος Γεωργακίλας είναι Διπλωματούχος Φυσικός, Εθνικό Καποδιστριακο Πανεπιστήμιο ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑ (1992) και Διδακτορικό Δίπλωμα PhD , Επίδραση Σωματιδιακης Ακτινοβολίας Α σε Κύτταρα Θηλαστικών, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιολογίας ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (1998). Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, εργάσθηκε ως Μεταδιδακτορικος Ερευνητής από το 2000-2001 στο ΕΚΠΑ και εν συνεχεία 2001-2003 στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Brookhaven National Laboratories, NY, USA στη σχεδίαση και ανάπτυξη προηγμένων μεθόδων ανίχνευσης ομαδοποιημενων Βλαβών DNA σε ανθρώπινα κύτταρα ύστερα από έκθεση σε Ιοντιζουσες Ακτινοβολίες.  Από το 2003-2011 εργάσθηκε ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Βιολογίας, East Carolina University, NC, USA και έφθασε στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με μονιμότητα (Tenure). Από το 2012 εργάζεται ως μέλος ΔΕΠ στον Τομέα Φυσικής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με ειδικότητα στην Πειραματική Φυσική Πολυμερών με Έμφαση στα Βιολογικά Συστήματα. Η έρευνα του επικεντρώνεται στη Βιοφυσική και ειδικά στη μελέτη της επίδρασης Ιοντιζουσων Ακτινοβολιών στον άνθρωπο.  (Επίκουρος-2012, Αναπλ. Καθηγητής-2016 και Καθηγητής-2021).

Είναι κριτής εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. 

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 130 άρθρα σε διεθνή περιοδικά κύρους με κριτές, βιβλία με κριτές, καθώς και περισσότερες από 150 εργασίες σε Πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές, ενώ έχει περισσότερες από  9000 καθαρές ετερο-αναφορές (h-index >45).

Έχει συντονίσει/συμμετάσχει σε 15 διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

Διδάσκει τα μαθήματα της Βιοφυσικής (ΣΕΜΦΕ 6ο Εξ.), Σεμινάριο Φυσικής (ΣΕΜΦΕ, 8ο Εξ.), Εφαρμογές των Ιοντιζουσων Ακτινοβολιών στη Βιολογία και Ιατρική (ΣΕΜΦΕ, 8ο Εξ.) και Φυσική Ι (Μηχανική, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, 1ο Εξ.)