Δαμίγος Δημήτριος

Τίτλος: 
Τηλέφωνο: 
210 772 2214
Γραφείο: 
2.32
Σύντομη περιγραφή: 

Καθηγητής Ε.Μ.Π., με διδακτορικό στο πεδίο της περιβαλλοντικής οικονομίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε ζητήματα οικονομικής αποτίμησης περιβαλλοντικών αγαθών και φυσικών πόρων, χρηματοοικονομικής και κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων, μεταλλευτικής οικονομίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 50 ερευνητικά προγράμματα κι έχει περισσότερες από 120 δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και συνέδρια, κυρίως στους τομείς της περιβαλλοντικής οικονομίας και διαχείρισης.