Δικαίωμα στη φύση ή Δικαίωμα της Φύσης

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Το αίτημα του δικαιώματος στη φύση μεταφράζεται ως απόδραση σε τουριστικούς προορισμούς, φυσικούς παράδεισους, βουνά, και θάλασσες, ή συνδέεται με ποιότητα καθημερινότητας και εύκολη πρόσβαση σε χώρους πρασίνου μέσα στην πόλη. αλλά και έξω από αυτήν. Έχει καταγωγή από τον Henri Lefebvre και το βιβλίο του "Το δικαίωμα στην πόλη" / Le Droit à la Ville, 1968). Προσφάτως έχει διατυπωθεί και η άποψη του δι καιώματος της Φύσης, συνθήκη που έχει κατοχυρωθεί ήδη νομικά από επτά κράτη.

Προτεινόμενες ερωτήσεις: 
  • Πρόκειται άραγε για αντίθετες απόψεις;
  • Πώς αντανακλώνται σε χάραξη στρατηγικής σε επιστημονικά πεδία, χώρες, και προσωπικές επιλογές;
  • Πως μεταφράζεται η αντίληψη για τη φύση σε ηθικές, υλικές, και τεχνολογικές επιλογές, στη θέση μας σε σχέση με τον πολιτισμό μας, τον πλανήτη και το μέλλον; 
Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Δεν έχει ανατεθεί