Αρχιτεκτόνων Μηχ.

Δικαίωμα στη φύση ή Δικαίωμα της Φύσης

Το αίτημα του δικαιώματος στη φύση μεταφράζεται ως απόδραση σε τουριστικούς προορισμούς, φυσικούς παράδεισους, βουνά, και θάλασσες, ή συνδέεται με ποιότητα καθημερινότητας και εύκολη πρόσβαση σε χώρους πρασίνου μέσα στην πόλη. αλλά και έξω από αυτήν. Έχει καταγωγή από τον Henri Lefebvre και το βιβλίο του "Το δικαίωμα στην πόλη" / Le Droit à la Ville, 1968). Προσφάτως έχει διατυπωθεί και η άποψη του δι καιώματος της Φύσης, συνθήκη που έχει κατοχυρωθεί ήδη νομικά από επτά κράτη.

Greek

Ενεργειακή αυτονομία ή βιοποικιλότητα

Μέσα στο διάστημα των τελευταίων ετών έντονης δραστηριότητας που συνδέεται με την ανάγκη απεξάρτησης από το λιγνίτη και τα ορυκτά καύσιμα παρατηρείται η ραγδαία, και ορισμένες φορές χωρίς φραγμούς εξάπλωση ανεμογεννητριών σε παρθένες περιοχές ή περιοχές χαραγμένες στη συλλογική μνήμη ως πολιτιστική κληρονομιά, και η μετατροπή τους σε βιομηχανικά πάρκα.

Greek

Προσαρμογή του αστικού χώρου στην κλιματική αλλαγή: Πρόληψη ή θεραπεία;

Πόλη, καθημερινότητα και κλιματική αλλαγή: χαρακτηριστικά και δραστηριότητες της πόλης που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή 

Greek

Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης [ΣΜΕΚ] - Μύθοι & πραγματικότητες.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία EU 27/2012, όλα τα νέα κτήρια μετά το έτος 2019, θα οφείλουν να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: α) πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 3, του Ν-4122/12, β) η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου, πρέπει να καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένης της ενέργειας που παράγεται επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου.

Greek