Η αντικατάσταση των φωτιστικών οδοφωτισμού με LED είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά επωφελής;

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται παγκοσμίως πολλά έργα αναβάθμισης των δικτύων οδοφωτισμού με αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών με φωτιστικά LED. Αυτό μειώνει σοβαρά την κατανάλωση ενέργειας, άρα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών ρύπων και στην εξοικονόμηση πόρων. Όμως, το χαμηλό κόστος φωτισμού με LED ωθεί τους διαχειριστές τους σε υπερφωτισμό (η φθήνια τρώει τον παρά) με συνέπεια την αύξηση της φωτεινής ρύπανσης, πέραν όλων των άλλων δυσάρεστων συνεπειών. Οι διαθέσιμες τεχνολογίες LED επιτρέπουν τη μείωση του άσκοπου και ενοχλητικού φωτισμού (light pollution, obtrusive lighting, visual discomfort). Άρα με την ορθολογική μελέτη των δικτύων φωτισμού θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η χαμηλή κατανάλωση των LED και ταυτόχρονα να αποφευχθούν οι δυσάρεστες συνέπειες που βλέπουμε σήμερα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις. Αιτίες είναι η τάση προς υπερβολή, η άγνοια των κανόνων της επιστήμης, η αδιαφορία για το περιβάλλον, ο λαϊκισμός των δημοτικών αρχόντων που θέλουν να εντυπωσιάσουν τους πολίτες, αλλά όμως και το υψηλότερο κόστος των τεχνολογικών λύσεων που θα μπορούσαν να προστατεύσουν το περιβάλλον.

 

Προτεινόμενες ερωτήσεις: 

Αναζητήστε στη διεθνή βιβλιογραφία παραδείγματα πόλεων που φωτίστηκαν με ορθολογισμό και σεβασμό προς το περιβάλλον και παραβάλετε αυτές με άλλες περιπτώσεις κακής εφαρμογής των τεχνολογιών φωτισμού. 

Επίβλεψη: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Δεν έχει ανατεθεί