Κατσαρός Μιλτιάδης

Σύντομη περιγραφή: 

Αρχιτέκτων Μηχ. ΕΜΠ, M.Arch, Cert.UDes, Univ. of Pennsylvania ως υπότροφος FULBRIGHT.
Δίδαξε στο Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχ. του Παν. Πατρών (2000-2004) ως συμβ. Επ. Καθηγητής στους τομείς του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και της Τεχνολογίας. Από το 2011, διδάσκει στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, ως Λέκτορας, στα προπτυχιακά μαθήματα του Τομέα 4 - Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής. Είναι μέλος επιστημονικών επιτροπών (ΤΕΕ, ΣΑΔΑΣ, ΥΠΕΝ-ΥΠΕΚΑ, ΕΛΟΤ), κυρίως στα θέματα της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας, της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και της αειφορίας στις κατασκευές, στη σύνταξη ή τροποποίηση κανονισμών, κλπ.. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό συνεδρίων και αρχιτεκτονικών εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Διατηρεί από το 1992 ατομική επαγγελματική δραστηριότητα. Έχει συμμετάσχει (μόνος του ή ως ισότιμο μέλος ομάδας μελέτης) σε 13 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με 9 διακρίσεις (4 πρώτα βραβεία). Το αρχιτεκτονικό του έργο (υλοποιημένο και μελέτες) αποτελείται από περισσότερα από 100 δημόσια και ιδιωτικά κτήρια. Έχει τέλος αναπτύξει ιδιαίτερη εφαρμοσμένη εμπειρία στον βιοκλιματικό & ενεργειακό σχεδιασμό των κτηρίων καθώς και εμπειρία διεύθυνσης κατασκευής, τεχνικού συμβούλου, & σύμβουλου ανάπτυξης έργων.