Μάντζιου Ελένη

Τίτλος: 
Τηλέφωνο: 
210 772 3387
Σύντομη περιγραφή: 

Καθηγήτρια, Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π, Τομέας I Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. Ως υπότροφος ΙΚΥ εκπόνησε διδακτορική διατριβή με τίτλο: «Μουσείο Τέχνης: Προσδιορισμός των αρχιτεκτονικών μεταβλητών που επηρεάζουν την προετοιμασία του θεατή για την επικοινωνία με το έργο τέχνης». 

Το ερευνητικό της έργο και η επιστημονική της δραστηριότητα αφορούν κυρίως ζητήματα Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Έχει διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς,  συμμετοχές σε διεθνείς και πανελλήνιες εκθέσεις αρχιτεκτονικού έργου, καθώς και δημοσιεύσεις αρχιτεκτονικού ή ερευνητικού έργου. Είναι επιμελήτρια του βιβλίου «Βιοκλιματική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα» και συγγραφέας του ηλεκτρονικού ακαδημαϊκού συγγράμματος: «Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός δημόσιου συγκροτήματος: Το αστικό μουσείο».