Μαρία Μυλωνάκη

Τίτλος: 
Σχολή: 
Σύντομη περιγραφή: 

Η κ. Μυλωνάκη είναι διπλωματούχος και διδάκτωρ της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2023) με επιβλέποντα τον κ. Καθ. Παπαγιάννη Αλέξανδρο και κύριο αντικείμενο την κατηγοριοποίηση αερολυμάτων με χρήση επίγειας τηλεπισκόπησης lidar. Η συνεργασία της με το εργαστήριο «Οπτοηλεκτρονικής, Lasers και Εφαρμογών τους» και τον κ. Παπαγιάννη ξεκίνησε το 2016 στα πλαίσια της διπλωματικής της εργασίας και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας αυτής, η κ. Μυλωνάκη είναι υπεύθυνη για την πραγματοποίηση και επεξεργασία: i) συστηματικών μετρήσεων του συστήματος lidar του Εργαστηρίου και ii) μετρήσεων ελέγχου της ποιότητας και της ευθυγράμμισης των λαμβανόμενων σημάτων του συστήματος lidar. Έχει λάβει μέρος σε 21 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, ενώ έχει άλλες 33 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές.