Ο αέρας που αναπνέουμε. Λιγνίτη, φυσικό αέριο ή πράσινη ενέργεια; Οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικες επιπτώσεις

Επίβλεψη: 
Σχολή: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Έχει ανατεθεί