Πετρόπουλος Νικόλαος

Τηλέφωνο: 
2939
Γραφείο: 
Κτίριο Κ, πρώτος όροφος
Σύντομη περιγραφή: 

Επίκουρος Καθηγητής Πυρηνικής Τεχνολογίας στην Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Ολοκλήρωσε το Διδακτορικό του το 2003 στον Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ.

Η κύρια ειδίκευσή του περιστρέφεται γύρω από τις θερμοφυσικές ιδιότητες των ψυκτικών μέσων των πυρηνικών αντιδραστήρων. Κατά τη διάρκεια των Διδακτορικών σπουδών του ασχολήθηκε επιπλέον με τη μετρολογία συγκεντρώσεων του Ραδονίου και των θυγατρικών του στον εσωτερικό και τον εξωτερικό αέρα και στο αέριο του εδάφους. Ασχολήθηκε επίσης και με τη μετρολογία του ρυθμού εκροής Ραδονίου από χύδην οικοδομικά υλικά ή χώμα και από δομικά στοιχεία οικοδομής και την επιφάνεια του εδάφους.

Σήμερα (2019), έχει εστιάσει κυρίως στη δημοσίευση νεωτερικών τεχνικών μέτρησης ραδιενέργειας, μέσα από ερευνητική δραστηριότητα στο Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ.