Μηχανολόγων Μηχ.

Τελικά πώς πρέπει να ζεσταίνομαι; Είναι ο φτηνός τρόπος θέρμανσης και περιβαλλοντικά φιλικός;

Σε συνέχεια της μελέτης που έχει γίνει από το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και λεβήτωνγια τα συστήματα θέρμανσης, παρατηρείται ότι ο πιο φτηνός τρόπος θέρμανσης δεν είναι και ο πιο περιβαλλοντικά φιλικός;

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες

Greek

Η συμβολή της Πυρηνικής Τεχνολογίας στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs).

Τον Οκτώβριο του 2021 έξι φορείς της Πυρηνικής Τεχνολογίας, και συγκεκριμένα οι: Canadian Nuclear Association (CNA), European nuclear trade body Foratom, Japan Atomic Industrial Forum (JAIF), Nuclear Energy Institute (NEI), Nuclear Industry Association (NIA) και World Nuclear Association, εξέδωσαν κοινή έκθεση για τη συμβολή της πυρηνικής τεχνολογίας στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Greek

Αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχανικών διεργασιών με επαυξημένη φυσική ραδιενέργεια (NORM)

Μία σειρά από βιομηχανικές διεργασίες παράγουν ως παραπροϊόντα υλικά τα οποία μπορεί να έχουν επαυξημένη φυσική ραδιενέργεια (NORM). Η διαχείριση αυτών των υλικών απαιτεί συνήθως τη δέσμευση μεγάλων εκτάσεων εκτάσεις γης ενώ μπορεί να δημιουργεί και σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Μία εναλλακτική διαχείριση των υλικών αυτών είναι στη βιομηχανία οικοδομικών υλικών, ως υποκατάστατα  πρώτων υλών. Είναι αποδεκτή η λύση αυτή, καθώς θα μπορούσε να συνεπάγεται μικρή αύξηση της δόσης του πληθυσμού εξαιτίας των φυσικών ραδιενεργών ισοτόπων που περιέχουν;

Greek

Ταξονομία- Taxonomy. Τι είναι και σε τί προσβλέπει; Θα βοηθήσει περιβαλλοντικά την Ευρώπη;

Μία κριτική ανάλυση του Taxonomy και αποτύπωσή του ως προς το περιβάλλον και το μέλλον της ενέργειας.

Greek

Διακοπές μηδενικού αποτυπώματος Άνθρακα. Είναι εφικτές οι «Πράσινες Θερινές Διακοπές»;

Υπάρχει η δυνατότητα να κάνουμε καλοκαιρινές διακοπές με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα;

Όλες οι δραστηριότητες του ανθρώπου, συνοδεύονται από εκπομπές CO2. Υπάρχει η δυνατότητα θερινών διακοπών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.

Οι φοιτητές καλούνται να αποτυπώσουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τις δραστηριότητες τους κατά τη διάρκεια μίας 5ημερης θερινής εκδρομής, συγκρίνοντας και δίνοντας παραδείγματα για διακοπές με έντονο αποτύπωμα άνθρακα και με σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.

Greek

Η επιστροφή στο Λιγνίτη. Θα λύσει το ενεργειακό πρόβλημα ή θα δημιουργήσει μία περιβαλλοντική βόμβα;

Η Ελλάδα αποφάσισε σε μία άμεση απολιγνιτοποίηση. Παρόλα αυτά παρατηρήθηκε ότι το καλοκαίρι όπου υπήρχε μεγάλη ανάγκη από ηλεκτρική ενέργεια, πολλοί λιγνιτικοί σταθμοί λειτουργησαν. Επίσης τις τελευταίες μέρες, λόγω των αυξήσεων των τιμών της τιμής του Φυσικού αερίου γίνεται συζήτηση για την επιστροφή στο λιγνίτη με ταυτόχρονη μείωση του κόστους CO2.

Greek

Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα των Ευρωπαικών Κρατών - Προκλήσεις και Προοπτικές σε εθνικό και Ευρωπαικό επίπεδο

Greek

Pages