Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοινώνεται το αναλυτικό πρόγραμμα για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021.

 

Ημερομηνία Ωρα Tίτλος 
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15.00 - 15.20 Πράσινη Ροκ Συναυλία! Εφικτή ή ουτοπία;
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15.30  - 15.50 Big Data Centers
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 16.30 - 16.50 Η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί κίνδυνο για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα; 
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17.00 - 17.20 Η διάσταση του φύλου στη διαχείριση των υδατικών πόρων
     
ΤΡΙΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10.00 - 10.20 Αποκατάσταση και αξιοποίηση λιγντικών ορυχείων ή συνέχιση των εκμεταλλεύσεων για εξω-ηλεκτρικές χρήσεις του λιγνίτη.
     
ΤΡΙΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 16.00 - 16.20 Τεχνολογίες Δέσμευσης και Αποθήκευσης/Χρήσης Διοξειδίου του Άνθρακα: Αποτελούν μέρος της λύσης του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής; 
ΤΡΙΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 16.30 - 16.50  «Η αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής με παράλληλη οικονομική ανάπτυξη είναι εφικτή ή είναι ουτοπία;»
ΤΡΙΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17.00 - 17.20 Η επαναχρησιμοποίηση νερού
     
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17.00 - 17.20 Κριτική επισκόπηση του Περιβαλλοντικού Στοχασμού του 20ου αι.: Σχεδιάζοντας την οικολογική στάση και άποψη του μέλλοντος
Attachments: 
Date: 

2021-09-24 12:00 am