Εξετάσεις

Εξέταση Σεπτεμβρίου 2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι θα εξεταστούν σε εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος, να λάβουν γνώση του παρακάτω προγράμματος. 

Επίσης γίνεται υπενθύμιση σε όλους τους φοιτητές να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος ατομικά.

Εξετάσεις 6, 7 & 8 Ιουλίου

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά με χρήση του εργαλείου Webex, 6, 7 και 8 Ιουλίου.
Για την ακριβή ημέρα και ώρα εξέτασης κάθε σπουδαστής θα ενημερωθεί μέσω email.  

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν στείλει προσχέδιο (draft) του κειμένου της εργασίας στον/στην επιβλεποντα/επιβλεπουσα να το πράξουν άμεσα, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για επισκόπηση (review). Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του τελικού κειμένου της εργασίας είναι η ημερομηνία εξέτασης.

Εξέταση Σεπτεμβρίου 2019 - Νέα ανακοίνωση

Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου θα εξεταστουν οι παρακάτω εργασίες, στο κτήριο "Ο" της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών στην αίθουσα διαλέξεων στον 1ο Όροφο.
Προσοχή: Οχι στο ΚΤΗΡΙΟ ΒΕΗ.

10.30 – 11.00 "Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τομέα των υδάτων και δυνατότητες προσαρμογής στην Ελλάδα"

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου

Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου θα εξεταστουν οι παρακάτω εργασίες, στο κτήριο "Ο" της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών στην αίθουσα διαλέξεων στον 1ο Όροφο.
Προσοχή: Οχι στο ΚΤΗΡΙΟ ΒΕΗ.

10.30 – 11.00 "Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τομέα των υδάτων και δυνατότητες προσαρμογής στην Ελλάδα"

Εξέταση Σεπτεμβρίου 2019

Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του μαθήματος ότι η ημερομηνία εξέτασης Σεπτεμβρίου είναι Παρασκευή 27/09/2019 και ώρα 10:00 - 13:00.
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφ 1, κτήριο Βέη, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.

Pages