Τσουκαλά Βασιλική

Τηλέφωνο: 
210 772 2372
Σύντομη περιγραφή: 
H Δρ Βασιλική Τσουκαλά είναι Αν. Καθηγήτρια στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠΔιευθύντρια του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων ΕΜΠ από το 2016 και Διευθύντρια Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ από το 2017. Το γνωστικό της αντικείμενο είναι Περιβαλλοντική Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα. Μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 33 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος, κύριος ερευνητής ή/και συνεργάτης. Συντονίζει και διδάσκει στα προπτυχιακά μαθήματα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών : Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα, Ακτομηχανική, Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων και Περιβάλλον και Ανάπτυξη ενώ συμμετέχει στην συνδιδασκαλία των μαθημάτων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», Λιμενικά και Παράκτια Έργα και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης. Παράλληλα κατά τη διετία 2016-2018 υπήρξε μέλος της ΕΔΕ και συντονίστρια της κατεύθυνσης Διαχείριση και Οργάνωση Λιμένων του ΔΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων". Έχει επιβλέψει περισσότερες από 80 προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες. Επίσης επιβλέπει 5 Διδακτορικές Διατριβέςοι 3 εκ των οποίων χρηματοδοτούνται με υποτροφίες από το ΙΚΥ, ενώ έχουν ολοκληρωθεί δύο διδακτορικές διατριβές στις οποίες ήταν μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Έχει περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά και Τόμους Πρακτικών Διεθνών και Εθνικών Συνεδρίων. Επιπρόσθετα, συμμετέχει σε Επιστημονικούς και Επαγγελματικούς Συλλόγους, είναι κριτής Επιστημονικών Εργασιών σε Διεθνή Περιοδικά και Συνέδρια, είναι μέλος Επιστημονικών και Οργανωτικών Επιτροπών Διεθνών και Εθνικών Συνεδρίων καθώς και αξιολογήτρια Επιστημονικών και Ερευνητικών Προτάσεων προς χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΓΓΕΤ της Κύπρου και της Ελλάδας. Τέλος, συμμετέχει ως Επιστημονικός Σύμβουλος σε τεχνικές μελέτες Λιμενικών και Παράκτιων Έργων.