Υπέρ της πράσινης ανάπτυξης ή της αποανάπτυξης;

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Η βιώσιμη ανάπτυξη θεωρείται από πολλούς ως το μονοπάτι που θα οδηγήσει σε έναν πιο δίκαιο και καλύτερο κόσμο μέσα από την ισότιμη και αλληλένδετη ανάπτυξη των τριών πυλώνων της: της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή αποσκοπούν και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που περιγράφονται στην τρέχουσα Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, υποστηρίζεται ότι οι ανισότητες εντός και μεταξύ των χωρών αυξάνονται ραγδαία και η προστασία του περιβάλλοντος έρχεται σε δεύτερη μοίρα έναντι της οικονομικής ανάπτυξης. Η αποανάπτυξη, ως αντίπαλο θεωρητικό και πολιτικό κίνημα, διατείνεται ότι η απεριόριστη οικονομική ανάπτυξη σε έναν πεπερασμένο πλανήτη είναι όχι απλά αδύνατη αλλά και ανεπιθύμητη και το εγχείρημα της βιώσιμης ανάπτυξης είναι απλά ένας μύθος. Ποια είναι η άποψή σας για τις δύο αυτές προσεγγίσεις;

Επίβλεψη: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Δεν έχει ανατεθεί