Φωτοβολταϊκά στις στέγες κτιρίων ή φυτεμένα δώματα (πράσινες στέγες)

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Τα φωτοβολταϊκά στις στέγες είναι διαδεδομένα στις μέρες μας. Σίγουρα η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι φιλική προς το περιβάλλον. Δεν ρυπαίνει και αντικαθιστά άλλες πηγές που ρυπαίνουν. Επίσης έχει χαμηλό λειτουργικό κόστος και συνεχώς μειούμενο κόστος εγκατάστασης. Από την άλλη πλευρά ακούμε και διαβάζουμε πολλά για φυτεμένα δώματα που μονώνουν το κτίριο, δροσίζουν το περιβάλλον, καθαρίζουν την ατμόσφαιρα και ομορφαίνουν τις πόλεις μας. Άρα προκύπτει το δίλημμα ποια από τις δύο προσεγγίσεις θα χρησιμοποιήσουμε για να αξιοποιήσουμε τη στέγη μεγάλων κτιρίων. 

Προτεινόμενες ερωτήσεις: 

Εξετάστε τα θετικά και αρνητικά της κάθε προσέγγισης, παραθέστε εμπειρίες από ανάλογα έργα, αναζητήστε ποσοτικά αποτελέσματα από την εφαρμογή αυτών των λύσεων, συγκρίνετε κόστη εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και τα συνολικά οφέλη. 

Επίβλεψη: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Έχει ανατεθεί